Logo
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
23.06.2021
Ľanová kolekcia 2021
O pozitívnych vlastnostiach ľanu vieme už dávno. Je to poklad a nie látka. Vedeli ste, že v minulosti sa nosila väčšina oblečenia práve z ľanu? Je to... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

Ochrana osobných údajov e-shopu JenyBerg.SK

Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, registráciou, prihlásením na odber reklamných správ alebo prezeraním našich webových stránok umožňujete spoločnosti Agrumi s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, Slovenská republika, IČO: 52 840 573, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 143472/B (ďalej len „Agrumi s.r.o.“) využívať vaše osobné údaje. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) máme povinnosť informovať vás o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom vaše informácie využívame, aké sú vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom môžete tieto práva uplatniť u nás v súlade s Nariadením GDPR.
 

Kto je správca vašich osobných údajov?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Správca vašich osobných údajov je spoločnosť Agrumi s.r.o.
 

Aké osobné údaje spracúvame?

V evidencii objednávok spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa bydliska a údaj o cene tovaru. Uvedené údaje potrebujeme spracovať pre vybavenie vašej objednávky, teda z dôvodu plnenia našich zmluvných záväzkov voči zákazníkovi. V našom oprávnenom záujme je viesť evidenciu objednávok z dôvodu právnej ochrany pred možnými budúcimi spormi. Vaše údaje z evidencie objednávok spracovávame počas doby 5 rokov. Evidenciu objednávok využívame tiež na splnenie našej zákonnej povinnosti archivovať dokumentáciu z dôvodu možnej finančnej kontroly, a to počas doby 10 rokov.

 

V evidencii používateľov spracovávame vaše osobné údaje v rozsahu, v akom nám ich poskytnete pri registrácii či úprave používateľského konta, pri vytvorení objednávky či pri prepojení vášho účtu so sociálnymi sieťami. V našom oprávnenom záujme je viesť databázu užívateľov. Túto databázu okrem registračných účelov využívame na identifikáciu osôb pri vybavovaní objednávok, pri vybavovaní reklamácií a na marketingové účely. Osobné údaje z dôvodu evidencie užívateľov uchovávame počas doby 5 rokov od Vašej poslednej uskutočnenej objednávky.

 

Vaše osobné údaje využívame aj z dôvodov zaistenia prepravy tovaru. Údaje nevyhnutné na doručenie tovaru odovzdávame prepravným spoločnostiam. Z dôvodu možných reklamácií zo strany zákazníka a zo strany prepravcu tieto údaje spracovávame po dobu 5 rokov od vytvorenia objednávky.

 

Uloženie osobných údajov z vašej objednávky nám umožní uľahčiť vám ďalší nákup a údaje skôr použité preto môžu byť predvyplnené vo vašom elektronickom košíku. Osobné údaje z dôvodu uľahčenia nákupu spracovávame na základe právneho titulu oprávneného záujmu a  udržujeme ich v databázach počas doby 5 rokov od uskutočnenia vašej poslednej objednávky.

 

Aby sme vám mohli poskytnúť primeranú technickú podporu s využívaním našej webovej stránky, ukladáme si aj technické údaje o zariadení, ktoré k prístupu na našu webovú stránku využívate. Týmito údajmi sú prehliadač, ktorý využívate, zariadenie, z ktorého pristupuje na našu webovú stránku a operačný systém, ktorý využívate. Poskytnutie technickej podpory je v našom i vašom oprávnenom záujme.

 

Tieto technické informácie sú súčasťou našich interných logov a nevyužívame ich na iný účel než poskytovanie technickej podpory, uchovávame ich počas doby 5 rokov od uskutočnenia vašej poslednej objednávky.
 

Ako osobné údaje využívame pre marketingové účely?

Na marketingové účely spracovávame vaše kontaktné údaje, ktoré nám pošlete pri objednávke, registrácii alebo pri prihlásení na odber reklamných správ. Tieto údaje využívame na zasielanie obchodných a reklamných správ. Odber našich obchodných alebo reklamných oznámení môžete kedykoľvek zrušiť. Po úplnom odhlásení zo všetkých informačných kanálov už vaše kontaktné osobné údaje k zasielaniu obchodných oznámení nevyužívame.

 

Aby sme vám mohli sprostredkovať čo najpríjemnejší zákaznícky zážitok a neustále zlepšovať naše služby, ukladáme si dáta, ktoré nám pomáhajú zisťovať, čo konkrétne vás u nás zaujíma, čo sa vám páči. Preto potrebujeme okrem iného vedieť, čo si na našej webovej stránke najčastejšie prezeráte, čo objednávate a čo nakupujete.

 

Snažíme sa naše obchodné oznámenia čo najviac prispôsobiť vašim preferenciám, čo by nebolo možné bez spracovávania dát o vašich návštevách na našej webovej stránke, objednávkach a reakciách na naše marketingové kampane.

 

Zaujíma nás, ako ste spokojní s naším tovarom, webovou stránkou a dopravou tovaru, preto si ukladáme spätnú väzbu, ktorú od vás obdržíme, napríklad formou odpovedí na otázky z dotazníkov.

 

Všetky osobné údaje použité pre marketingové účely využívame z právneho titulu oprávneného záujmu a pre marketingové účely ich uchovávame počas doby 5 rokov od vašej poslednej objednávky. Údaje o tom, čo konkrétne vás u nás zaujíma, čo sa vám páči a vašu spätnú väzbu na zasielanie obchodných oznámení ukladáme počas doby 2 rokov odkedy tieto údaje získame.
 

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje sú používané výhradne pre naše interné potreby, a to len z vyššie uvedených dôvodov. Všetky naše služby však nezaisťujeme iba vlastnými silami, na prepravu tovaru využívame aj služby tretích strán. V rámci vašej objednávky preto môžu byť osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté prepravným spoločnostiam.

 

Okrem objednávky spracovávame vaše osobné údaje v informačných a analytických systémoch tretích strán, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre naše podnikanie, napr. v účtovnom programe.

 

Žiadnej tretej strane vaše osobné údaje neposkytujeme za účelom ich ďalšieho spracovania.
 

Kde osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje sú uchovávané na zálohovaných serveroch spoločnosti Agrumi s.r.o., pričom zabezpečenie údajov na serveroch je v súlade s Nariadením GDPR.

 

Prístup k systémom poskytujúcich osobné údaje našich zákazníkov je umožnený len obmedzenému počtu našich pracovníkov, pre ktorých je to vzhľadom na náplň ich práce nevyhnutné, napríklad pre vybavovanie objednávok. Naši pracovníci majú vždy prístup len k takému objemu osobných údajov, ktorý k svojej práci nevyhnutne potrebujú.
 

Aké práva Vám dáva Nariadenie GDPR a ako ich u nás môžete využiť

Právo na sprístupnenie informácií

 

Kedykoľvek nás môžete požiadať zaslaním správy na e-mailovú adresu jenyberg.shop@gmail.com o potvrdenie, či sú nami vaše osobné údaje spracovávané. V prípade, že vaše údaje nami budú spracované, môžeme vás na vašu žiadosť taktiež informovať o tretích osobách, ktorým boli alebo budú vaše osobné údaje sprístupnené. Ak nezískame osobné údaje od vás, máte právo na všetky nám dostupné informácie o tom, odkiaľ sme vaše osobné údaje získali.

 

Právo na opravu osobných údajov

 

Ak o vás budeme spracovávať vaše osobné údaje nepresne, môžete nás na túto skutočnosť upozorniť zaslaním správy na e-mailovú adresu jenyberg.shop@gmail.com, nepresné osobné údaje následne okamžite opravíme. Po registrácii na našej webovej stránke budete mať možnosť si svoje osobné údaje opraviť sami za pomoci úprav vášho používateľského účtu. Písomnou žiadosťou na naše zákaznícke oddelenie je možné požiadať o odstránenie vášho používateľského účtu a osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné pre ďalšie spracovanie.

 

Právo vzniesť námietky proti spracovávaniu osobných údajov

 

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov zaslaním správy na e-mailovú adresu jenyberg.shop@gmail.com, a to vrátane námietok voči spracovaniu osobných údajov, ktoré spracovávame na účely priameho marketingu. Ak takúto námietku podáte, bez zbytočného odkladu vyhodnotíme, do akej miery môžeme v súlade s Nariadením GDPR potvrdiť oprávnenosť našich dôvodov pre spracovanie vašich osobných údajov. Kým Vám nepreukážeme naše oprávnené dôvody pre spracovanie vašich osobných údajov, vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracovávať.

 

Právo žiadať obmedzenie spracovania osobných údajov

 

Máte právo požadovať zaslaním správy na e-mailovú adresu jenyberg.shop@gmail.com, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov len na najnutnejšie zákonné účely.

 

Právo byť zabudnutý (právo na vymazanie osobných údajov)

 

V prípade, ak zistíte, že spracovávame vaše osobné údaje, hoci už nie je ich spracovanie potrebné pre účely, kvôli ktorým sme ich získali, máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu od Vášho oznámenia takýchto skutočností zaslaním správy na e-mailovú adresu jenyberg.shop@gmail.com takto spracovávané osobné údaje vymazali. Osobné údaje však nemôžeme vymazať ani na vašu žiadosť, ak bude ich spracovanie nevyhnutné pre splnenie niektorej našej právnej povinnosti alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

 

Právo na poskytnutie údajov vo strojovo čitateľnej forme

 

Ak nás zaslaním správy na e-mailovú adresu jenyberg.shop@gmail.com požiadate, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, zašleme Vám ich v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Právo kedykoľvek sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení

 

V prípade, že od nás už nebudete chcieť dostávať obchodné alebo reklamné oznámenia, môžete ich zasielanie zamedziť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu jenyberg.shop@gmail.com

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so zasielaním obchodných oznámení

 

V prípade, že od vás budeme chcieť Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas vziať späť, a to kedykoľvek aj bez udania dôvodov. Súhlas môžete vždy vziať späť zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu jenyberg.shop@gmail.com

 

Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

 

V prípade, že podľa Vášho názoru neplníme všetky naše povinnosti v súvislosti so spracovaním osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, a to buď na adrese sídla úradu: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mailovej adrese ochrana@pdp.gov.sk, či akoukoľvek inou cestou, ktorú bude Úrad na ochranu osobných údajov akceptovať.

 

Bližšie informácie o Úrade na ochranu osobných údajov nájdete na www.uoou.sk.

 

Kontakt na našu poverenú osobu pre ochranu osobných údaju (DPO)

Poverenú osobu spoločnosti Agrumi s.r.o. pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: jenyberg.shop@gmail.com
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.

      JenyBerg nájdete na GLAMI.sk

Informácie pre zákazníkov
Kde nás nájdete

Kontakty
Zákaznícka podpora Jeny Berg
Zákaznícka podpora Jeny Berg
(Po-Pia, 8-17 hod.)
© 2021, Jenyberg SK | Vývoj webových stránok: KASATKI.com